הניגון שבלב 8 – להורדה

40.00 ₪

תיאור מוצר

1. ואפילו בהסתרה
2. אוחליה לאל
3. הוא יבנה
4. השבעתי
5. בואי בשלום
6. ממקומך
7. שמח תשמח
8. אחותנו ( אלפי רבבה)
9. קול דודי דופק
10. והערב נא
11. וזכני לגדל
12. קטונתי
13. ענווים
14. מלאכי רחמים
15. והיא שעמדה