הניגון שבלב 6 – להורדה

35.00 ₪

הניגון שבלב 6

אליעזר רוזנפלד

תקציר כאן

תיאור מוצר

הניגון שבלב 6 נעימות חסידיות

 

שירים:

מחרוזת 19:26
1.מוריה
2.עננו עננו
3.תפילה לעני
4.אם אשכחך

מחרוזת 17:54
5.מהרה ה'
6.חסד ואמת
7.שלום עליכם
8.הורני ה'

מחרוזת 11:40
9.למען אחי
10.אדון השלום
11.אור חדש

מחרוזת 17:38
אב הרחמים12.
13.פיה פתחה
14.ונא אל תצריכנו

מחרוזת 9:25
15.ישימך אלוקים
16.נער הייתי